โควิด-19 ระบาดอีกรอบ 7 จังหวัด กระทบสนามไก่ชน

กรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ส่งผลให้พบผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ดังกล่าวกระจายไปแล้ว 7 จังหวัด จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสนามชนไก่ภายในพื้นที่พบการระบาดทันที และอาจกระทบไปถึงสนามชนไก่ในพื้นที่อื่นๆ เนื่องจากสนามชนไก่มีผู้คนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากอาจจะส่งผลให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระบาดหนักกว่าเดิมได้ ขณะที่จังหวัดสมุทรสาคร ประกาศยกระดับการควบคุมโรค และดำเนินการสอบสวนโรคอย่างรวดเร็วเพื่อจำกัดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วตั้งแต่ 19 ธันวาคม […]

Read more →