ไก่เวียนดอทท์

ไก่เวียนดอทท์ Wyandotte เป็นไก่สายพันธุ์อเมริกันที่พัฒนาขึ้นในยุค 1870 มันเป็นชื่อของชนเผ่าดอตพื้นเมืองของทวีปอเมริกาเหนือที่ดอตต์เป็นจุดมุ่งหมาย – คู่พันธุ์ไว้สำหรับไข่สีน้ำตาลและสีเหลือง – ผิวเนื้อมันเป็นที่นิยมแสดงนกและมีหลายสีหลากรูปแบบแต่เดิมเป็นที่รู้จักในนาม American Sebright ดอตต์ที่ถูกสร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกาในยุค 1870 โดยสี่คนเอชเมตรดับเบิลเดย์เบย์จอห์นเรย์ลิตรวิตเทคเกอร์และเฟร็ด Houdletteประเภทแรกคือเงินเจือซึ่งรวมอยู่ใน […]

Read more →