ไก่ชนสมัยอยุธยา “ไก่ชนเขียวเลาหางขาว” ที่ควรอนุรักษ์ไว้

ว่ากันว่า ไก่ชนเขียวเลาหางขาวเป็นไก่ชนสายพันธุ์แท้ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่โบราณสมัยอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งมีพระยาสมุหกลาโหม แห่งเมืองกำแพงเพชร ท่านนิยมและชื่นชอบไก่เขียวเลาหางขาว ทำให้ไก่สายพันธุ์นี้ได้มีการเลี้ยงและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยชาวกำแพงเพชรยังได้สานแนวคิดที่จะอนุรักษ์สายพันธุ์ ไก่ชนเงินล้าน ไก่ชนเขียวหางขาวไว้เป็นไก่ประจำจังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วย อย่างไรก็ดี นอกจากไก่เขียวเลาหางขาวจะมีเชิงตีที่ดุเด็ดและเฉียบคมแล้ว ไก่ชนเงินล้าน สายพันธุ์นี้ยังได้รับการกล่าวถึงความงดงามและความสง่าไม่น้อยไปกว่าไก่สายพันธุ์อื่น ๆ เช่นกัน ไก่เขียวเลาใหญ่สายพันธุ์ไหนดีที่สุด: ถ้าจะว่ากันตามลักษณะของสายพันธุ์ไก่เขียวเลาหางขาวสายพันธุ์แท้จะมีด้วยกันทั้งหมด 5 สายพันธุ์ […]

Read more →