ตีหักตีชัก “โชคสันติฟาร์ม” ไก่ชนพันธุกรรม ดีเน้นตีไม่เน้นโชว์

ตีหัก ตีชัก พม่าแม่นหูตา เชิงต้องตีหูเสียขา โชคสันติฟาร์ม ไก่ชนพันธุกรรมดีเน้นตีไม่เน้นโชว์ โชคสันติฟาร์มสายพันธุกรรม ตีหักตีชัก เกี่ยวกับซุ้มฟาร์ม ทุกคนล้วนมีฝันที่อยากมีไก่ก่ง แรงขันดารใจในการเลี้ยงไก่ชน ก็เกิดจากกรอยากจะมีไก่เก่ง ได้เห็นได้สัมผัสไก่ชนตั้งแต่สมัยยังด็ก และมีความใฝ่ฝันที่จะมีไก่เก่ง โดยการต่อยอดจากสายนธ์ไก่ชนดั่งเดิมทีเลี้ยงไว้ชนจาก […]

Read more →