เจ้าจอมโหด ดาวเหนือ ฟาร์ม

เจ้าจอมโหด ดาวเหนือ ฟาร์ม อยากจะนำไปเลี้ยงที่สถานที่เพาะพันธุ์ก้อย – ปราณบุรีเป็นอีกสถานที่หนึ่ง ฟาร์มดาวเหนือ (Koy-Ngon Go Inter) ของ Sia Thanin นั่นเป็นการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์จาก Hia […]

Read more →