เกษตรเลี้ยงไก่

เกษตรเจ็บหนัก หลังรัฐไม่ย้อมยืนมือมาช่วยแก้ปัญหา !

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ทั่วไทย พ้อแนวทางรัฐบาลยกเลิกมาตรการซื้อข้าวโพด 3 ส่วน ต่อการนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน ไม่เกิดประโยชน์กับเกษตรกร แต่ซ้ำเติมให้ขาดทุนเพิ่มขึ้นเพราะเนื้อสัตว์ยังถูกควบคุม ควรพิจารณากลไกตลาดมาเป็นตัวกำหนดราคา ก่อนเกษตรกรถอดใจเลิกเลี้ยง วันที่ 17 มีนาคม 2565 นางฉวีวรรณ […]

Read more →