ส.พานทองฟาร์ม ไก่สายปาปิญอง

ส.พานทองฟาร์ม ไก่สายปาปิญอง นักพัฒนาไก่พม่า Papillon จาก Sia Tee Suthipan ฟาร์มแห่งนี้เพราะ Papillon เป็นเจ้าของสถิติ 7 รูปแบบการต่อสู้ม้าล่อฟุตบอลหน้าคมจัดการต่อสู้ครั้งที่ 4 สนามต่อสู้ไก่สู้รบจังหวัดนครราชสีมา […]

Read more →