ไก่พม่า อ.แม่ทา VS ไก่พม่า อ.เมืองลำพูนเจอกันที่สนามชนไก่บ้านต้นปัน

ไก่พม่า อ.แม่ทา VS ไก่พม่า อ.เมืองลำพูนเจอกันที่สนามชนไก่บ้านต้นปัน ด้วยมือทั้งสองข้างไก่ก็เข้าสู่สนามกีฬาเขวาเพชรตะตะโอะวัฒนาผู้อำนวยการต้นน้ำของถังเก็บน้ำไล่ที่จัตุรัสเต้นแลกเปลี่ยนกลับไปกลับมาเมื่อคนนอกประเทศพม่าไม่ได้ไล่ล่ากัน ราคาถูกเรียกว่า ซึ่งเท่ากัน สงครามสิ้นสุดลงแล้วด้านสีเขียวดีกว่าการเอาชนะอาวุธก่อนหน้า 5-4 ถัดไปต่อสู้ผ่านกลางเพื่อยกระดับสีเขียวยังคงเป็นข้อได้เปรียบสีเขียว 3-2 ไป ครึ่งยก ครึ่งหนึ่งของอดีตไปทั้งเจ้าชู้และต่อสู้ […]

Read more →