จับเพาะ “พม่ารำวง” ไก่สายเลือดนักสู้

จับเพาะ “พม่ารำวง” ไก่สายเลือดนักสู้ เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว แต่ฝนยังคงตก ดังนั้นเราจึงเรียกช่วงเวลานี้ว่าสิ้นสุดฤดูฝนและต้นฤดูหนาว ในช่วงฤดูการเปลี่ยนแปลงนี้มีความเป็นไปได้ของการเกิดโรคเช่นหวัด คอใหญ่หรือบวมบนใบหน้าดังนั้นการเลี้ยงไก่ในช่วงเวลานี้จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

Read more →