ทีเด็ด ปราณบุรี

ทีเด็ด ปราณบุรี การพัฒนาคือต้องมีความเปลี่ยนแปลง หากว่าพัฒนาแต่ไม่มีความเคลื่อนไหว เรียกว่าอะไร หลายคนต้องการค้นหาความสำเร็จ แต่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตัวเองเลยนั้นยิ่งทำให้ความสำเร็จยากขึ้นไปอีก ดังนั้นคนเราต้องรู้จักพัฒนาตนเองหรือปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เช่นเดียวกับซุ้ม ฟาร์ม หรือไก่ชน ที่ต้องพัฒนาต่อยอดให้ทันสมัยอยู่เสมอเช่นกัน ขอนำท่านผู้อ่านไปเที่ยวที่จังหวัดปทุมธานี คลอง 14 […]

Read more →