เพิ่มราคาไข่ไก่ด้วยเทคนิคอย่างดี จาก ไก่ไข่ออร์แกนิคหนองหว้า

เป็นเวลากว่า 4 ทศวรรษแล้วที่หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ก้าวผ่านความแร้นแค้นยากจนสู่การเป็นชุมชนตัวอย่างด้านการเกษตร เกษตรกรสร้างความสุขและความมั่งคั่งในครัวเรือนโดยมีจุดเริ่มต้นจากอาชีพเลี้ยงหมู ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องด้วยอาชีพเสริมอย่างการทำฟาร์มสเตย์ ปลูกผักอินทรีย์ เพาะเห็ดฟาง ทำสวนยางพารา ปลูกมะม่วง เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงไก่ชน […]

Read more →