ไก่เดือยภาคใต้

ไก่เดือยของภาคใต้ในยุคนี้ ที่ใช้คำว่าในยุคนี้ก็เป็นเพราะในแต่ละยุคความมาตรฐานรูปทรงองศาของยอดเดือยและเนื้อเดือยไม่เหมือนกัน แจ้เลือดไก่เดือยจอมตีพุงของอำเภอไชยา ชนะมา ๔ เที่ยว ใช้เวลาไม่ถึงนาทีเดือยไก่ชนในปัจจุบันจะเรียกว่าเดือยเหล็กเสียเลยก็ได้ เพราะยอดเดือยที่เป็นเนื้อเขาหรือไม่ก็ใช้เดือยไก่แค่หุนเดียวติดยอดเดือย ซึ่งเป็นตัวเบิกทางทะลวงเข้าในเนื้อไก่อีกทั้งเหล็กตัวแอลที่เอามาทำตัวเดือยก็มีความแข็งแรงมาก

ต้องคอยระวังเรื่องยอดเดือยเท่านั้นที่จะหักเพราะถ้าหักก็จะต้องตัดเดือยออก การเล่นและคัดไก่ของคนใต้ซึ่งในช่วงยุคก่อนที่ใช้เดือยคูรัมล้วนๆ ก็จะนิยมใช้ไก่ที่มีแข้งหน้าเชิงบนปากจัด หากคู่ต่อสู้มุดลงล่างเมื่อไหร่เป็นได้เรื่องเช็คบิลทันทีเหลืองโบราณหรือเหลืองไชยา เป็นไก่โหดแทงลึกสมกับชาติตระกูล
ความเปลี่ยนแปลงของเดือยทำให้ไก่ที่เคยเก่งในยุคก่อนกลับเป็นไก่ไม่เก่งเพราะรูปทรงองศาของยอดเดือยที่เปลี่ยนไป ทำให้การแทงเดือยของไก่ตีหลังมีอุปสรรค จากเดือยคูรัมลักษณะงอนเหมือนลูกกล้วย เวลาแทงมาจากด้านบนเดือยจะปักได้ดีและแทงแนวตรงเข้าลึก แม้ส่วนหลังของไก่มีกระดูกจะมากก็ตาม

เป็นความถนัดของไก่ตีบนแทงหลังต้องใช้เดือยคูรัมจึงมีผลหรือใช้เดือยเหล็กทรงเขาคูรัม ไก่ตีหลังจะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งแต่เมื่อใช้เดือยเหล็กซึ่งแทงมาจากด้านบนไม่แทงปักเป็นแนวตรง เดือยเหล็กเหมาะกับไก่ตีล่างหรือไก่ตีพุงที่เรียกกัน ส่วนล่างหมายถึงร่างกายจากหลังลงมาด้านข้าง หมายถึงสีข้าง เป็นส่วนเนื้อที่บางส่วนข้างล่าง เวลาถูกตีจะป้องกันตัวไม่ได้ส่วนไก่ตีข้างบน การป้องกันตัวด้วยการกอดการทับการดันก็เป็นการยากในการแทงของรูปทรงเดือยเหล็กในยุคนี้ ช่างทำเดือยไก่น่าจะทำเดือยไก่ออกมา ๒ ทรง เฉพาะไก่ตีพุงและตีหลัง