ไก่พลีมัทร๊อคขาว

ไก่พลีมัทร๊อคขาว ด้วยผิวสีเทาผิวเหลืองปล่อยให้เปลือกไข่สีน้ำตาลขนสีขาวโตเร็ว และอัตราแลกเปลี่ยนนั้นดีมาก