ไก่คาทาลาน่า

ไก่คาทาลาน่า เป็นสายพันธุ์ไก่ในประเทศสเปน มันมาจากพื้นที่ El Prat deinoisbregat ใน comarca ของ Baixinoisbregat ใน Catalonia ในสเปนตะวันออกนอกจากนี้ยังสามารถเรียกว่า Catalana del Prat Leonada หรือ Buff Catalana สำหรับขนสีทองของมัน Catalana เป็นสุนัขแข็งสองวัตถุประสงค์ที่เก็บรักษาไว้สำหรับไข่และเนื้อสัตว์

Catalana ถูกรวมอยู่ในมาตรฐานสมาคมสัตว์ปีกแห่งสหรัฐอเมริกาในปีพ. ศ. 2492