เท่เอาเรื่องสำหรับไก่เลี้ยงสายพันธ์ไก่ดำภูพาน โดย เทพศิริฟาร์ม

โครงการส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรของจังหวัดอุบลราชธานี แต่เลี้ยงไปไม่นาน ทยอยตายไปเรื่อยๆจนเหลือตัวผู้ 1 ตัว เมีย 3” สุเทพ ศิริมูล เจ้าของ “เทพศิริฟาร์ม” ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงไก่ดำ จนทำให้พบว่า ไก่ดำที่ตายลงไปมากเพราะมีปัญหาเลือดชิด…เลี้ยงไปเรื่อยๆจะกลายพันธุ์ไปจากเดิม มีเนื้อดำน้อยลง อ่อนแอต่อโรค เลี้ยงไม่ค่อยโต

“ปี 2557 เริ่มนำพ่อแม่พันธุ์ใหม่มาผสม 2 ปีต่อครั้ง โดยยังใช้ไก่ดำสายพันธุ์ภูพานเป็นหลัก และนำไก่ดำสายพันธุ์อื่นเข้ามาผสมข้ามเพื่อยกระดับสายเลือด เอาไก่ดำมองโกเลียมาผสมเพื่อจะได้ขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้น และไก่ดำแฟนซี เพื่อเพิ่มการทนทานต่อโรค” นับมาถึงปัจจุบันไก่ดำของเทพศิริฟาร์ม จะเป็นช่วงรุ่น F2 ได้ลูกพันธุ์มาประมาณ 400 ตัว 4 ลักษณะ…1.ขนดำทั้งตัว 2.ขนขาวทั้งตัว 3.ขนขาวหัวตั้งแบบแฟนซี และแบบที่ 4.ขนขาวหัวตั้งมีขนขาวขึ้นที่ขา ลูกไก่ทั้ง 4 แบบ…เนื้อ หนังยันกระดูก จะเป็นสีดำทั้งหมดและกำลังจะพัฒนาให้เป็น F3 เพื่อให้ได้สายพันธุ์ไก่ดำใหม่ ที่มีคุณสมบัติแตกต่างไปจากเดิม…ตัวใหญ่โตไว ทนทานต่อโรค ใช้ระยะเวลาเลี้ยงให้ได้น้อยกว่า 120 วัน…ใกล้สำเร็จในเร็วๆนี้