หยุดไม่อยู่ ติดโควิดในโรงงานไก่ เพชรบูรณ์ แถมเชื้อกระจายไปอีก หลายหมู่บ้านในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากรณีตรวจพบว่ามีแรงงานต่างชาติติดโควิดจำนวนมาก ซึ่งเป็นคนงานของบริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด (ในเครือสหฟาร์ม) ประกอบธุรกิจผลิตไก่สดแช่แข็งเพื่อการส่งออก แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 4 บ้านลำตะคล้อ ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ และเป็นสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมามากที่สุดใน จ.เพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้สั่งให้ปิดโรงงานพร้อมทั้งตรวจหาเชื้อเชิงรุกจากลูกจ้างทั้งหมดที่มีกว่า 6,500 ราย โดยได้เริ่มดำเนินการตรวจมาตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค.64 เป็นต้นมา กระทั่งเมื่อเวลา 20.00 น.วันนี้ (24 ก.ค.64) ได้มีการสรุปยอดการสุ่มตรวจ Antigen test kids โดยมีแรงงานมาลงทะเบียนทั้งหมด 6,587 ราย เป็นแรงงานไทย 2,503 ราย แรงงานต่างด้าว 4,084 ราย ผลปรากฏว่าไม่ติดเชื้อ จำนวนทั้งสิ้น 3,410 ราย เป็นแรงงานไทย 2,131 ราย ต่างด้าว 1,279 ราย และผลติดเชื้อ ทั้งสิ้น 3,177 ราย เป็นแรงงานไทย 372 ราย แรงงานต่างด้าว 2,805 ราย

ทั้งนี้ทีมสอบสวนโรคอำเภอบึงสามพัน ได้ออกดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่ชุมชนรอบบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวน 3 หมู่บ้าน สรุปสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงในชุมชน จำนวน 115 ราย พบผู้ติดเชื้อ 19 ราย และจะเร่งดำเนินการสุ่มตรวจเชิงรุกเพิ่มเติมให้ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน ในพื้นที่รอบโดยเร็วเพื่อป้องกันและลดอัตราการแพร่ระบาดลง พร้อมทั้งอำเภอบึงสามพัน ได้เตรียมการวางแผนการฉีดวัคซีนโดยเร่งด่วนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีผลการตรวจเป็นลบในพื้นที่รอบโรงงาน คาดว่าจะดำเนินการฉีดได้ในวันที่ 26 ก.ค. เพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้วมีอาการรุนแรงและลดอัตราผู้เสียชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่รอบบริษัทด้วย