ส่องสุ่มการพนัน หนำยังพากันติดโควิดอีก !

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน จ.พัทลุง พุ่งสูงขึ้นหลังเทศกาลปีใหม่ พบมาจากการสัมผัสใกล้ชิดกับญาติๆ ที่มาพบปะกัน กลับจากท่องเที่ยวต่างจังหวัด รวมทั้งคลัสเตอร์บ่อนไก่ชนที่กระจายไปทั่ว

วันนี้ (5 ม.ค.) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.พัทลุง พบผู้ป่วยติดเชื้อกลับมาพุ่งสูงอีกครั้งหลังจากเทศกาลปีใหม่ โดยวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 78 ราย กระจายในทุกอำเภอ มากสุดที่ อ.กงหรา จำนวน 26 ราย อ.เมืองพัทลุง จำนวน 13 ราย และ อ.ควนขนุน จำนวน 12 ราย ซึ่งผู้ป่วยรายใหม่ที่ติดเชื้อพบว่ามาจากการสัมผัสใกล้ชิดกับญาติๆ มาพบปะกัน และจากการกลับจากท่องเที่ยวต่างจังหวัด

ขณะที่คลัสเตอร์ใหญ่พบผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจำนวนมากมาจากบ่อนการพนันใน อ.ศรีนครินทร์ บ่อนไก่ชนที่เปิดถูกต้องตามกฎหมาย และในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเปิดบ่อนไก่ชน มีนักการพนันไก่ชนจากทั่วสารทิศ จึงเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แม้ว่าทางเจ้าของบ่อนการพนันไก่ชน และวัวชน ได้ใช้วิธีปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคติดอย่างเข้มงวดแล้วก็ตาม

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่ จ.พัทลุง ยังพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวนหลายราย บางวันติด 1 ใน 10 ของประเทศ สาเหตุพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมาจากการสัมผัสใกล้ชิดกับญาติๆ มาพบปะกัน และจากการกลับจากท่องเที่ยวต่างจังหวัด แต่สาเหตุใหญ่ที่พบผู้ป่วยเพิ่มพุ่งสูงขึ้น และกระจายทั่วทุกอำเภอมาจากคลัสเตอร์บ่อนการพนันไก่ชน ทั้งใน อ.ศรีนครินทร์ อ.กงหรา และ อ.ควนขนุน ซึ่งช่วงเทศกาลปีใหม่บ่อนไก่ชนที่ขออนุญาตเปิดถูกต้องตามกฎหมาย ได้เปิดบ่อนไก่ชน และมีนักการพนันจากทั่วสารทิศมาเข้าพื้นที่ ทำให้เกิดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง โดยหลังจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง อาจจะทบทวนมาตรการใหม่อีกครั้ง โดยการปิดบ่อนไก่ชน และบ่อนวัวชน หากยังพบผู้ติดเชื้อจากบ่อนไก่ชน และบ่อนวัวชน หลังจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง ได้มีมาตรการผ่อนคลายไปก่อนหน้านี้