มาทำความรู้จักกับไก่ชนไทยสวยงามอย่าง ไก่พาลี ไก่ชนชั้นดีจาก อุตรดิตถ์

ไก่พื้นเมืองเป็นทรัพยากรของชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีการเลี้ยงอย่างแพร่หลายทั่วไปแทบทุกครัวเรือนเกษตรกร และนับเป็นการสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวชนบทไทย การเลี้ยงไก่พื้นเมืองส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม โดยในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยจะมีการเลี้ยง ไก่ประจำถิ่น ทั้งนี้ไก่ประจำถิ่นหลายแห่งอาจมีประวัติที่มาในอดีตหลายร้อยปี จนสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในพื้นที่ ในปัจจุบันไก่พื้นเมืองดั้งเดิมในหลายท้องถิ่นลดน้อยลง บางแห่งสูญหายไป หรืออาจถูกนำไปผสมพันธุ์กับไก่จากท้องถิ่นอื่นจนทำให้ไก่พื้นเมืองประจำถิ่นนั้นกลายพันธุ์ไปก็มี ด้วยเหตุของความหวงแหนจึงทำให้ชาวบ้านและภาคราชการหันมาให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พันธุ์ไก่พื้นเมืองเพิ่มมากขึ้น นายกิตติพงษ์ บุญบุตร หรือคุณแจ๊ค อยู่บ้านเลขที่ 131 หมู่ 7 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการอนุรักษ์พันธุ์ไก่พื้นเมืองประจำถิ่นของจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นคือ “ไก่เขียวพาลี”

เดิมคุณแจ๊คมีมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านหัวบึง ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เลี้ยงไก่ชนพื้นเมืองทั่วไป จะเพาะพันธุ์แล้วขายเป็นไก่ชน พอหลังจากแต่งงานเลยย้ายมาอยู่กับภรรยาที่ตำบลบ้านดาราแห่งนี้ตั้งแต่ปี 2553 เขาเล่าว่ามาสะดุดตาไก่เขียวพาลีเมื่อคราวไปเจอที่งานประกวดไก่ มองเห็นว่าสวย มีเสน่ห์ จุดเด่นที่ทำให้สนใจมากคือสีขนแล้วได้สอบถามว่าเป็นไก่มาจากไหน มีคนบอกว่าเป็นไก่อุตรดิตถ์ แต่สงสัยเพราะไม่เคยพบเจอเลย จากนั้นจึงไปซื้อลูกไก่มาเลี้ยง และขยายพันธุ์ พร้อมกับพยายามคัดเพื่อให้ได้ลักษณะตรงกับสายพันธุ์เดิมในอดีต คุณแจ๊คเผยว่าจากที่เริ่มต้นนำไก่เขียวพาลีมาเลี้ยงจนเติบโตพบว่ามีคุณลักษณะตรงตามสายพันธุ์เดิมเพียง 80 เปอร์เซ็นต์ แต่ที่พบเห็นเขียวพาลีจากแห่งอื่นว่ามีลักษณะตรงตามพันธุ์นั้น ความจริงแล้วบางตัวผ่านการตกแต่งทางศัลยกรรมเพื่อให้อวัยวะทุกอย่างเหมือนและตรงกับสายพันธุ์แท้เพราะต้องส่งเข้าประกวด ด้วยความที่ยังไม่พอใจกับความสมบูรณ์ของสายพันธุ์เขียวพาลี จึงทำให้คุณแจ๊คตัดสินใจอีกครั้งด้วยการซื้อไก่เขียวพาลีที่เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ โดยพ่อพันธุ์ซื้อมาจากอยุธยา ราคาตัวละ 1.5 หมื่นบาท กับแม่พันธุ์มาจากบางปะกงจำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 5 พันบาท เขาให้เหตุผลถึงการซื้อพ่อ-แม่ พันธุ์ต่างแหล่งกันเพราะป้องกันเลือดชิด ซึ่งอาจส่งผลต่อการหาสายพันธุ์แท้ในอนาคต หลังจากได้ลูกไก่ชุดแรกออกมาปรากฏว่าสียังไม่ตรงเพราะที่คอยังแซมดู่มากไป ส่วนอีกตัวมีลักษณะค่อนข้างดีเพราะมีไหล่ยก อกตั้ง เพียงแต่หางยังกระดกไปเล็กน้อย ทั้งนี้จะต้องมาพิจารณาดูลักษณะทั้งตัวผู้-เมีย ถึงลักษณะเด่นแล้วพยายามคัดพันธุ์ให้เหมือนที่สุด คุณแจ๊คเลี้ยงไก่เขียวพาลีมาตั้งแต่ปี 2553แล้วค่อยพัฒนาและคัดสายพันธุ์มาตลอดเวลา กระทั่งมาได้เป็นพันธุ์สมบูรณ์ที่สุดเมื่อปี 2556 เขาชี้ว่าแต่ละรุ่นถ้าเพาะมาแล้วไม่ตรงก็จะเสียทั้งหมด แต่จะแก้ปัญหาด้วยการใช้วิธีคัดดูว่าตัวใดไม่ตรงตามลักษณะที่ต้องการมากจึงจับแยกออกมา ทั้งนี้พบว่าคุณลักษณะเด่นของไก่เขียวพาลีที่ทำให้มีความสง่างามคือไหล่ยก อกตั้งนั้นมักเห็นชัดกับตัวผู้ ส่วนตัวเมียนั้นลักษณะดังกล่าวจะด้อยลงมา