ดันร่าง พ.ร.บ.ไก่ชน ป้องทารุณฯ-พนัน “สมศักดิ์” หนุนกลุ่มอนุรักษ์ไก่ไทย

“กลุ่มอนุรักษ์ไก่ไทย” พบ รมว.ยุติธรรม ขอช่วยสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ไก่พื้นเมือง “สมศักดิ์” หวังเป็นกระบวนการต้นแบบให้ประชาชนตื่นตัวเสนอกฎหมายที่เป็นประโยชน์

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา นายเลิศชาย หอบรรลือกิจ นายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ไทย พร้อมด้วยตัวแทนจากกลุ่มสยามเมืองยิ้ม ด้วยพลังปัญญาประชาชน เข้าพบ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และ นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เพื่อขอให้การสนับสนุนและเสนอแผนปฏิบัตการ การเสนอกฎหมายโดยประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง “ร่า งพ.ร.บ.อนุรักษ์และพัฒนาการไก่พื้นเมือง”

โดย นายเลิศชาย กล่าวว่า หากมี พ.ร.บ.ฉบับนี้จะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติ จากมูลค่าของไก่ชน ไก่สวยงาม ตามวิสัยทัศน์ เจตนารมณ์ และเป้าหมายของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ และจะเกิดการสร้างภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชน ไก่สวยงามที่มีความมั่นคงและยั่งยืน เป็นมรดกไทยและมรดกโลกสืบไป นอกจากนี้การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์พัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง ทำหน้าที่พิจารณาขึ้นทะเบียนไก่ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดเพื่อให้ความรู้ในการเลี้ยง การป้องกันโรคติดต่อและปรับปรุงสายพันธุ์ จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแล และใช้ประโยชน์จากไก่พื้นเมืองของประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ ยังขาดรายชื่อในการเสนอกฎหมายต้องมี 10,000 รายชื่อ ยังขาดอีกประมาณ 3,000 คน จึงอยากให้ท่านช่วยสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้