คู่มันส์ที่สนามไก่ชนประสพโชค

ยกแรก ปล่อยหางราคาเสมอไหนเสมอกัน สายืนรอจังหวะ 2 เสริฟแข้งเปล่า 1-2-3 ดู่โยกใต้คางขึ้นมาตี 1-2-3 ราคาสาต่อ 5-4, 3-2 สาหยิบตีหน้าหงอน 1-2-3 แทงข้อหัว สาโยกขึ้นมาตีหู ตา 1-2-3 ราคาสาต่อ 5-4, 3-2, 2-1 สาแทงข้อหัว ดู่โดนไปมีอาการ ราคาสาต่อ 2-1, 3-1 สาแทงหัวล่างแม่น ดู่โต้ตลอด ดู่ตีคอน้อย ตีกระเพาะไล่ขึ้นหู ตา สายืนตี เฝ้าตีหน้าหงอน แทงข้อหัว 1-2-3 สาบินตี 1-2-3 ดู่โต้นานๆ ที แทงคอน้อย สาบินตีหู ตา 1-2-3 ดู่โต้ ปลายยกดู่โดนหัก ราคาสาต่อ 3-1 ดู่เดินเข้าหาโยกหลบใต้คางแทงคอน้อยไล่ขึ้นหู ตา ราคาไม่ขยับ สาแทงข้อหัว หน้าเม็ด แม่น แทง 1-2-3 หมดยกมะค่าต่อ 3-1

ยกที่ 2 ปล่อยหางราคาสาต่อ 3-1 ปล่อยสาดกระดานใส่กัน สาบิน 1-2-3 ดู่ตีล่างอัดลำตัว ราคาสาต่อ 3-2, 5-2 สาหยิบตีหู ตา ดู่บินแทงล่างไล่ขึ้นหู ตา ดู่แอบอยู่ใต้คางไล่ขึ้นมาตี บินตีหู ตา ราคาสาต่อ 2-1 สาเดินหยิบตี ดู่ซุกปีแล้วบินแทงหู ตา ราคาสาต่อ 2-1, 5-2 รอง สาหยิบตีหู ตา ดู่บินโต้หู ตา กลางยกดู่บินแทงข้อหัว ราคาตื้นมาเหลือสาต่อ 3-2 ดู่หยิบตีหู ตา 1-2-3 ราคาตื้นมาเสมอดู่ เสมอไหนเสมอกัน ดู่ถอยขยับบิน 1-2-3 สาโดนไปมีอาการ ดู่ซุกแล้วขึ้นมาตี 1-2-3 สาหยบิตีหน้าหงอน 1-2-3 ราคาเสมอไหนเสมอกัน ยืนแลกกัน 1-2-3 สาหยิบหน้าหงอน ดู่ตีล่างสลับบน แลกกันอย่างเมามันส์ทันกัน ราคาสาต่อ 5-4 ดู่ถอยดีด 1-2-3 สามีอาการ แต่โต้ได้ตลอด ดู่ซุกแล้วขึ้นมาตีหู ตา สาหลบหน้าเม็ด ดู่ซุกแอบอยู่ใต้คางแล้วขึ้นมาตี สาก้มตี 1-2-3 บินแทงแผลหู ตา ราคาเสมอไหนเสมอกันชี้ไปทางดู่ ปลายยกสาหยิบหน้าหงอน ราคาเสมอไหนเสมอกัน สาก้มลงเป็นโดนตีหู ตา สาเดินเร็วหยิบตีข้อหัว ดู่ซุกไปไม่อยากขึ้น แต่สาหาช่องตีได้ยืนแลกแข้งกันไปมา ปลายยกราคาเสมอไหนเสมอกันชี้ไปทางสา

ยกที่ 3 ปล่อยหางสาเดินเข้าหาโยนแข้งเปล่า ราคาเสมอสา สาตีหู ตา ดู่โยกโยนแข้งเปล่า 1-2-3 ตีล่างสลับบนดู่ตีลูกประชิดดี สาดูเป็นรอง ดู่โยนแข้งเปล่า 1-2-3 สายืนจ้องรอจังหวะหยิบหน้าเม็ด แทงหู ตา ราคาเสมอไหนเสมอกัน ดู่ตีล่างขึ้นบน สาหยิบตีข้อหัว ราคาสาต่อ 5-4, 3-2 ผ่านไป 7 นาที สาตีหูหัก ดู่มีอาการ ราคาสาต่อ 5-4, 3-2 จดจ้องกันไปมา สาบุกหยิบตีข้อหัว 1-2-3 ราคา สาต่อ 3-2, 2-1 ดู่โดนไปมีอาการขนลุก ซุกไม่อยากขึ้นมาสู้ กลางยกดู่รับเยอะอาการไม่ดี ขนลุก แต่ยังโต้ สาโดนตีรอบตา ราคาเหลือ 3-2, 2-1 รอง ดู่ถอยยิง ถอดดีดหู ตา สาเฝ้าหน้าหงอนตีหู ตา หยิบตีข้อหัว 1-2 ดู่มีอาการตลอด สาตีข้อหัว ตีหู ตา ดู่ตีแล้วลงไปซุกขาแล้วขึ้นมาตี ปลายยกสาอ่อนแรง โดนดู่เจ็บๆ ไปหลายที ดู่ยังกัดฟันสู้ ซุกแล้วขึ้นมาตี สาต่อ 5-1, 3-1 ดู่ถอดดีดหู ตา สาเดินบุกตี จิ้มตี ตลอดไม่ห่าง ปลายยกดู่ซุกไม่ขึ้นมาตี คนดูเล่นเสมอได้เสมอเลิก ดู่เข้าซุกปีกไม่ตี สาขยับเดินหาช่องตี หยิบตีข้อหัว 1-2 ดู่โต้ตลอดเหมือนกัน แทงล่างไล่ขึ้นบน หมดยกสาต่อ 3-2, 2-1

ยก4-5 ปล่อยหางตามเชิงสาเป็นฝ่ายบุก เดินเข้าจิ้มตี ดู่พยายามโต้โยกใต้คาง แต่เสริฟแข้งเปล่าสวยๆได้ ตามเชิงสาเป็นต่อ3-2,2-1 แต่ดู่กัดฟันสู้ ซุกใต้ปีก ใต้ท้องแล้วออกมาตี เจ็บๆ สาโดนไปมีอาการ แต่สานิ่ง ยืนเฝ้าหน้าหงอน หยิบหน้าเม็ดตี 1-2 ดู่ไม่อยากโต้ซุกใต้ปีกมากขึ้น สาทำอะไรไม่ถนัดนัก ปลายยกสี่ราคาไม่ขยับอยู่ 3-2, 2-1, 7-4 เข้าสู่ยกห้า คนดีเล่นได้เลิกกัน เลิกต่อ 5-4, 3-2 เพราะไก่ทั้งคู่ไม่อยากเข้ากัน กรรมการต้องมาค่อยเตะหลังให้สู้ แล้วสาเปิดเกมส์บุก เดินเข้าหาหยิบหน้าเม็ด 1-2 ดู่ยังคงรับเยอะ แต่ยังโต้ตอบได้ตลอดจนกระทั่งปลายยกคนดูเล่นเลิกต่อ 2-1, 3-1 หมดยกไปทำอะไรกันไม่ได้ แต่ได้เสียวกันทั้งคู่