ความต้องการมาแรงกับ ไก่ดำขนขาว เคยู-ภูพาน

ไก่ดำเป็นที่นิยมบริโภคมานาน ด้วยความเชื่อนำมาตุ๋นตามสูตรยาแพทย์แผนจีนจะช่วยบำรุงสุขภาพ บรรเทาได้สารพัดโรค ตลาดเลยมีความต้องการค่อนข้างสูง มีราคาแพงกว่าไก่ทั่วไป แม้ไก่ดำบ้านเราจะมีให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์ แต่กลับยังไม่ค่อยมีสายพันธุ์ที่ตอบโจทย์การเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ เราจึงมีแนวคิดพัฒนาสายพันธุ์ไก่ดำที่เหมาะสมกับการผลิตในเชิงพาณิชย์ จนได้เป็นไก่ดำเคยู-ภูพาน เลี้ยงง่าย โตเร็ว ทนต่อสภาพอากาศ ตอบสนองความต้องการของตลาด เป็นทางเลือกใหม่แก่เกษตรกร

อ.ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ผู้พัฒนาไก่ดำเคยู-ภูพาน เล่าถึงที่มาของการพัฒนาสายพันธุ์ เริ่มมาตั้งแต่ ปี 2549 จากนั้นในปี 2552 จึงเริ่มเป็นที่รู้จักของชาวบ้าน และนิยมเลี้ยงกันมากขึ้น ด้วยเป็นไก่ดำที่มีขนสีขาว ต่างจากที่หลายคนเข้าใจว่าไก่ดำขนก็ต้องสีดำ สร้างจุดแปลกแตกต่างจากไก่ที่เคยเห็นมา เลี้ยงได้ทั้งเป็นไก่สวยงามและไก่เนื้อ มีจุดเด่น ทนต่อสภาพแวดล้อม เปอร์เซ็นต์การสูญเสียค่อนข้างน้อย เลี้ยงง่ายเหมือนกับไก่บ้านทั่วไป…แต่เจริญเติบโตดีกว่า 2 เดือนได้น้ำหนักถึง 1.2-1.5 กก. ตามขนาดที่ตลาดต้องการ ขณะที่ไก่ดำทั่วไปที่ใช้เวลาเลี้ยง 4-5 เดือน นอกจากนั้นยังให้ไข่ดก แม่พันธุ์ให้ไข่ที่อายุ 6-8 เดือน เริ่มผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุ 8 เดือนขึ้นไป ใช้เวลาฟักไข่ประมาณ 21 วัน เลี้ยงลูกไป 1 เดือน จึงกลับมาให้ไข่ใหม่ หากเลี้ยงแบบคุมฝูงปล่อยให้พ่อพันธุ์คุมฝูงใช้สัดส่วน ฝูงใหญ่ใช้พ่อพันธุ์ 1 ตัว ต่อแม่พันธุ์ 7 ตัว…ฝูงเล็กพ่อพันธุ์ 1 ตัว ต่อแม่พันธุ์ 3-5 ตัว

ด้านราคา ไก่ดำน้ำหนักมีชีวิต กก.ละ 90–130 บาท ไก่ดำ ชำแหละ กก.ละ 180– 250 บาท ขณะที่ต้นทุนการผลิตจนถึงจับขายเฉลี่ยตัวละ 65–75 บาท จึงทำให้ปัจจุบันไก่ดำเคยู-ภูพานเป็นที่รู้จักและนิยมเลี้ยงกันมากในวง การผู้เลี้ยงไก่ดำขุนเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะใน จ.พิษณุโลก ลำปาง ลพบุรี และนครราชสีมา แต่ไม่ใคร่ได้รับความนิยมในสกลนคร เนื่องจากชาวบ้านนิยมเลี้ยงไก่ดำภูพานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร เป็นอาชีพเสริมอยู่ก่อนแล้ว

สำหรับตลาดปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเลี้ยงเพื่อขายพันธุ์ และเพื่อความสวยงาม ใช้พื้นที่เลี้ยงไม่มาก ไม่เน้นปริมาณไก่ แต่เน้นการผลิตไก่ที่สวยงาม ตรงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยเฉพาะถ้าได้ลักษณะต้องตรงตามสายพันธุ์ ทั้ง หน้าตา สีขน รูปร่าง จะทำให้มูลค่าสูง ตัวผู้ตัวละ 1,000-1,500 บาท ตัวเมียตัวละ 800-1,000 บาท ส่วนอีกกลุ่มเลี้ยงเพื่อบริโภคป้อนตลาดเนื้อ กลุ่มนี้มีการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ดำขึ้น เพื่อให้การผลิตไก่ขุนได้จำนวนมากเพียงพอต่อการจัดส่งให้พ่อค้าในแต่ละรอบ